Historik

Företaget grundades 2007 som ett enmansföretag, och har sedan dess stadigt vuxit till ett stabilt företag med ett 30-tal medarbetare och egna maskiner.

Företaget har gått från att mestadels syssla med uthyrning av personal och maskiner, till ett i dagsläget brett entreprenadföretag med en stor samlad kompetens och väl anpassad maskinpark.