Miljö & Kvalitet

Schaktmiljö är ett miljömedvetet företag som tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar på miljöområdet.

Schaktmiljö ska: