Arkaden

Arkaden

Typ: Bostadsrätter med butiker i markplan
Arbete: Rivning, sprängning, spontning, VA-arbeten, grundläggning & finplanering