Hundfjället Trollaren 6 & 7

Hundfjället Trollaren 6 & 7

Typ: Lägenheter
Arbete: Grundläggning, Finplanering