Kv Assistenten

Kv Assistenten

Typ: Bostadsrätter
Arbete:Totalentreprenad för markarbeten (Grundläggning, Pålning, Sprängning, Finplanering)