KV Rio Sundbyberg

KV Rio Sundbyberg

Typ: Bostadsrätter med butiker i markplan
Arbete: Spontning, Sprängning, Pålning, Grundläggning & VA-Arbeten