Kvarteret Krediten

Kvarteret Krediten

Typ: Studentbostäder
Arbete: Grundläggning, Sprängning,  Finplanering