Miljö & Kvalitet

Schaktmiljö är ett miljömedvetet företag som tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar på miljöområdet.

Schaktmiljö ska:

  • Kommunicera öppet och ärligt i miljöfrågor
  • Sätta upp tydliga miljömål och utforma rutiner för att följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet
  • Ställa miljökrav på de produkter som används i verksamheten
  • Sträva efter att ständigt minska sin miljöbelastning
  • Schaktmiljö arbetar kundfokuserat och utför varje arbete enligt beställarens önskemål, till dennes belåtenhet och till lägsta möjliga pris.
  • Att införa kvalitetssäkring betyder att arbetsrutiner systematiseras. Att skapa ordning och reda betyder att arbetsglädje och engagemang stimuleras. Kvalitetstänkande måste omfatta alla. Motivation och yrkesstolthet är minst lika viktigt som utveckling av teknik och metoder. Därför är information, utbildning och delegering av ansvar avgörande förutsättningar. Rätt kvalitet kräver medverkan av varje anställd.
  • Vi utför alla arbeten så miljövänligt som möjligt. Samtliga maskiner är miljöklassade enligt EU - steg 3.